Tänu LEADER projekti kaasrahastusele on Jäneda mõisakomleksil nüüd uus, taastuvenergial töötav katlamaja.
Uus katlamaja võimaldab kaugküttesüsteemiga ühendada ka seni autonoomsel küttel olnud Musta Täku Talli ning kasutusele võtta vana postimaja hoone ning viinavabriku hoone.
Selle projektiga sai säilitatud ja väärtustatud järjekordne ajalooline hoone.

Jäneda

Katlamaja sujuvaks toimimiseks oli vajalik soetada kopp- laadur, millega hakkepuitu laos edasi toimetada. 2019. aastal toetaski LEADER meie taotluse sellisteks vajadusteks ning lisaks ka lisaseadmed talviseks lumelükkamiseks ning suviseks muruniitmiseks.

Tänu kaasrahastusele on nüüd katlamaja oma toimimises autonoomne ja lisaks paranes meie võime suviste haljastustööde ning lumetõrje vallas.